7 června v 18 hod
«Chyby po krizi: to co lidé běžně zapomínají dělat, když mají strach a cítí nejistotu»
Geše Michael Roach a Mirzakarim Norbekov
Vedoucí webinaru

V průběhu 25 let Michael Poach se učil v největším klášteru v Tibetu. Během 600 let byl první, který mezi lidmi za západu, dostál titul Geše (nejvyšší stupeň filozofie budhizmu)

Michael

Roach
První člověk ze západu, který dostál stupeň Geše - Mistra tibetského budhizmu
Je učitelem světových lídrů v byznysu a politice
Mezi žáky Michaela Poacha jsou prezident Argentiny, světové lídři, byznysmeni, hvězdy a politici. Michael Poach konzultoval firmy Xerox, British Airways, Bentley Systems, knihovny Kongresu USA a mnoho dalších firem Evropy, Číny, Singapuru, Thajska, Spojených arabských emirátů a dalších.
Michael Roach každoročně vyučuje více než 30 tis. lidí z 25 zemí

Micheal Roach přizpůsobil 2500 letou moudrost a znalosti o zákonech karmy do souboru jasných a prověřených principů. Více než 30 000 lidí, po celém světě každý rok, kvalitativně obměňují své podnikání, vztahy a zdraví
Knihy Michaela Roacha jsou přeleženy do 30 jazyků a prodávají se nákladem cca 3 mil ks

Knihy Michaela Roacha „Brusič diamantů", „Karmický mаnаgement", „Jak funguje jóga," „20 chyb, které ničí Váš život a jak se jim vyhnout," jsou bestsellery a prodávají se nákladem více než 3 mil ks ve 30 jazycích po celém světě
Geše
Vedoucí webinaru

díky které se milionům lidí v celém světě vrátila radost zdravého, plnohodnotného života. Metoda zahrnuje 18 technik a objevů v oblasti psychofyziologie

Mirzakarim

NORBEKOV
Autor unikátní učebně-ozdravné metody,
Mezinárodní asociací nezávislých odborníků

uznala metodu zrychleného pochopení psychosomatického sebeovládání, vypracovanou akademikem Norbekovem, jako nejefektivnější alternativní ozdravný systém
K dnešnímu dni, více než 2 100 000 lidí,

na kurzech M.S.Norbokova opět našlo své zdraví a životní silu. Kurzy dle metody Norbekova
probíhají ve více než 20 státech světa (zemi bývalého sovětského svazu, USA, Kanadě. Anglii, Izraeli atd.)
Zakladatel světového Klubu Master`s Club, kde vychoval 357 dolarových milionářů

Účastníci Master`s Club obsadili řídicí pozice nejen v mnohých velkých a středních firmách Ruska, států bývalého Sovětského svazu, ale i také v zahraničí

Na webinaru se dozvíte, že:
1. Ti, kteří nebrečí nad sebou,
překonávají svůj strach, lenivost a únavu, ti pak každý den dosahují své mety a časem se stávají Osobnostmi a šampiony svého života
2. Pokud se naučíte být otevřenými lidmi,
kteří se svými znalostmi dělí, život vám bude přinášet více radosti a Vaše iniciativy budou výkonnější а úspěšnější
3. Otevřít vnitřní silu bez sebepoznání,
bez tvůrčích schopností, bez jiskrné lásky je nemožné! To je základní zákon Cesty!
4. Musíme dávat příležitost mluvit i jiným lidem,
protože nejcennější zprávy, které nám posílá Vesmír, přichází pomocí jiných lidí
Registrace na bezúplatný webinar
7 června v 18 hod
Přihlášením souhlasíte se zpracováním osobních údajů a politikou důvěrností
Ochrana osobních údajů
Kdo je správce?

Julija Holíková, IČ: 02113554, se sídlem Březůvky 164, 76345 Březůvky zapsaná u Živnostenského rejstříku a provozuji webovou stránku www. norbekov.cz, pořádám kurzy, tréninky, semináře apod. (dále jen "vzdělávací akce"). Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu: office@norbekov.cz.

Prohlašujeme

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
  • plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR
Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  • poskytování služeb, plnění smlouvy
Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno a příjmení, telefonní číslo nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. dodání zboží a služeb).

  • vedení účetnictví
Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

  • marketing - zasílání newsletterů
Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), dále na co klikáte v e-mailu a kdy e-maily nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, dělám tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let.

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let.

V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

  • fotografická dokumentace, reference, živé akce, workshopy, kurzy
Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře. Chráníme je jako kdyby byly vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup moji zaměstnanci, spolupracovníci. V případě vystavování faktur k fakturačním údajům má přistup účetní Jana Bobčíková, IČO 60377780

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít nějaké aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: office@norbekov.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení).

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo.

V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr naších e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudeme vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018
https://www.norbekov.cz/ochrana-osobnich-udaju/
Made on
Tilda